O acceso á vivenda en Ponteareas e no estado

O acceso á vivenda é un dereito básico imprescindible para asegurar unha vida digna, sendo fundamental para garantir outros dereitos elementais: como o dereito á intimidade, á seguridade, á saúde ou á educación. En definitiva, a...

Leer más